Klubbens styrelse

Ordförande: Thomas Nordmark

Sekreterare: Nadia Sandström

Kassör: Tina Oja

Ledarmöter: Arto Huhtinen, Nanna Johansson, Tommy Lageholm, Jonas Elfstrand,Kristina Pålsson, Linnea Palmgren