Klubbens styrelse

Ordförande: Vakant

Sekreterare: Maria Mäki

Kassör: Thomas Nordmark

Ledarmöter: Arto Huhtinen, Nanna Johansson, Tommy Lageholm, Jan-Olov Olofsson, Jonas Elfstrand, Linnea Lindmark och Theodor Sild Wallenberg